Mwakikonge skola ligger ute i buschen cirka 6 kilometer ifrån "stora vägen". Det finns fyra stycken skolbyggnader med totalt sju stycken klassrum och två stycken lärarrum.

 

På baksidan av skolbyggnaden på bilden hittar man köket där gröten tillagas och en dunge med träd där barnen brukar sitta och äta.

Framför skolan ligger en fotbollsplan och även en toalett, den har byggts av kommunen och det är väldigt viktigt speciellt ur hygieniska aspekter att barnen har en bra toa. Det är även viktigt med en bra toalett då det ger en trygghet för flickorna. 

 

På skolan går det en förskoleklass upp till 7e klass. Det är sedan några år tillbaka gratis skolgång i grundskolan. Efter eleverna slutat 7an går de som har ekonomisk möjlighet vidare med sina studier. Mwakikonge skola har höjt sina resultat och eleverna har presterat väldigt bra på olika nationella prov. Det gör oss väldigt glada och stolta över "våra" elever.

Majoriteten av barnen på skolan är ifrån stammen "masajer". 


Masajer är ett nomadfolk som lever på sina boskap, framförallt kor och getter. (De ser sig som de rättmätiga ägarna till alla kor i hela världen.) Masajer lever ute i bushen både i Tanzania och Kenya. De bor i hyddor som är gjorda utav lera framställt ifrån kobajs. Tillskillnad ifrån vad man kan tro är hyddorna doftfria och väldigt svala. Vissa är stora med olika rum för att sova i och för att tillaga sin mat. 

Eftersom masajer har mycket boskap är det ofta barnen som får hjälpa till med dessa. Föräldrarna kan ibland ha svårt att se en anledning till att skicka sina barn till skolan, de är j viktigare att ha hemma. Men då skolan har blivit bättre och bättre samt även ger barnen mat så har föräldrarna börjat förstå att en skolgång är viktig och fler och fler barn framförallt flickor går i skolan, vilket är väldigt glädjande!
Ju mer ett barn får gå i skolan desto mindre är risken för att det blir bortgift, omskuren och får färre barn. Med skolgång kommer automatiskt ett friskare och bättre liv med större möjligheter att bestämma över sin egen framtid.